Địa chỉ: Khối V - Đường Chiềng On - Phường Bình Minh - Thành Phố Lào Cai

Lịch sử đơn vị

17:50 18/11/2015

57 lượt xem

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai tiền thân là: Trạm Vệ sinh phòng dịch tỉnh Lào Cai trực thuộc Ty Y tế được thành lập vào tháng 9/1964.
– Từ tháng 9/1964- 5/1976: Trạm VSPD tỉnh Lào Cai (Phụ trách Y sỹ Khưu Văn Tống, Bác sỹ Trần Văn Tiến; Trạm trưởng Bác sỹ Trần Văn Tiến; Phụ trách Y sỹ Dương Minh Hạnh và Y sỹ Nguyễn Xuân Phượng).
– Từ 6/1976- 8/1991: Trạm VSPD tỉnh Hoàng Liên Sơn (Trạm trưởng Bác sỹ Vũ Ngọc Thụ, Phụ Trách Bác sỹ Phạm Liêm, Trạm trưởng Bác sỹ Đỗ Huy Hoàng).
– Tháng 9/1991: Trung tâm y học dự phòng tỉnh Hoàng Liên Sơn (Giám đốc Bác sỹ Đỗ Huy Hoàng).
– Từ 01/10/1991- 11/1998: Trung tâm y học dự phòng tỉnh Lào Cai (Giám đốc Bác sỹ Phạm Liêm).
– Từ 12/1998- Nay: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai (Giám đốc Bác sỹ Phạm Liêm đến năm 2006; Phụ trách Trung tâm Bác sỹ Nguyễn Đình Cư 2007- 2008; Giám đốc Bác sỹ Nguyễn Văn Sửu từ 2009 đến nay).