Địa chỉ: Khối V - Đường Chiềng On - Phường Bình Minh - Thành Phố Lào Cai

Ban Giám đốc

17:51 18/11/2015

63 lượt xem

GIÁM ĐỐC
Thạc sỹ – Bác sĩ              :Trần Minh Hiếu

Trình độ lý luận chính trị  : Cao cấp
Phân công nhiệm vụ        : Phụ trách chung,và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: 

 • – Công tác Tổ Chức – Cán bộ – Công tác quốc phòng an ninh; chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ.
  – Công tác quản lý tài chính – tài sản, chủ tài khoản của đơn vị.
  – Công tác qui hoạch phát triển sự nghiệp Y tế về kiểm soát bệnh tật;
  – Công tác thống kê báo cáo, xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế lĩnh vực đơn vị phụ trách trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
  – Công tác thanh, kiểm tra; Thi đua. khen thưởng, kỷ luật;
  – Trực tiếp chỉ đạo hoạt dộng của phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch -nghiệp vụ, phòng Tài chính – Kế toán, Khoa Phòng chống HIV/AIDS; Khoa Xét nghiệm – Chuẩn đoán hình anhe – Thăm dò chức năng; Khoa Dược – Vật tư Y tế; Phòng khám đa khoa các hoạt động dịch vụ và các chương trình Y tế dân số liên quan tại các khoa phụ trách;
  – Các quan hệ Quốc tế; Các dự án hợp tác đầu tư và tài trợ quốc tế; dự án ” Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai ” Dự án ” An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Lào Cai “; Chương trình ” Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả ” vốn vay ngân hàng thế giới (WB).
 •  Các hoạt động liên doanh, liên kết và hoạt động xã hội hóa Y tế thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.
 •  Chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể quần chúng cà các tổ chức Hội chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học (Trực tiếp làm chủ tịch Hội đồng khoa học cua Trung tâm);
 •  Trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa;
 •  Chỉ đạo tuyến huyện Bát Xát, Thành phố Lào Cai;
 •  Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác: phòng chống Dịch bệnh, khám và hội chẩn các bệnh nhân nghi mắc bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện, trạm y tế, trường học và cộng đồng; phòng chống thiên tai thảm họa; Công tác kết hợp quân dân y, dân quân tự vệ.
 •  Thường kỳ báo cáo với Sở Y tế về các hoạt động của CDC. Thực hiện một số công tác khác khi được Sở Y tế và Giám đốc phân công.
PHÓ GIÁM ĐỐC
BS Chuyên Khoa I : Ma Quang HảiTrình độ chuyên môn: Bác Sỹ chuyên khoa I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Phân công nhiệm vụ: Tham mưu, giúp cho Giám đốc trung tâm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm những nhiệm vụ, lĩnh vực sau:
– Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các khoa: Lao, Mắt, Da liễu, Kiểm soát các bệnh không lây nhiễm & Dinh dưỡng, các chương trình mục tiêu Y tế liên quan tại các khoa phụ trách
– Ký duyệt các loại văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác khi được Giám đốc ủy quyền
– Tham gia phối hợp với các đoàn thể quần chúng và các tổ chức Hội chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị;
– Tham gia chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống Dịch bệnh, thiên tai thảm họa; Công tác kết hợp quân dân y, dân quân tự vệ…
– Thường kỳ báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Trung tâm tại cuộc họp BGĐ hàng tháng;
– Thực hiện một số công tác các khi được Sở Y tế và Giám đốc phân công
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thạc Sỹ: Nguyễn Thị Thu ThủyTrình độ chuyên môn: Thạc Sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Phân công nhiệm vụ: Tham mưu giúp cho Giám đốc trung tâm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm những nhiệm vụ, lĩnh vực sau:
– phụ trách chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của các khoa: Sức khỏe môi trường & sức khỏe trường học, khoa xét nghiệm và các chương trình, mục tiêu Y tế liên quan tại các khoa phụ trách
– Chỉ đạo công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác nghiên cứu khoa học sức khỏe, công tác nghiên cứu khoa học( Trực tiếp làm chủ tịch Hội đồng khoa học của trung tâm)
– Chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể quần chúng và các tổ chức Hội thực hiện nhiệm vụ chính trị;
– Tham gia chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống Dịch bệnh, thiên tai thảm họa; Công tác kết hợp quân dân y, dân quân tự vệ…
– Ký duyệt các loại văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các loại văn bản khác khi được Giám đốc ủy quyền;
– Thường kỳ báo cáo tình hình tổ chức thự hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc trung tâm tại cuộc họp BGĐ hàng tháng;
– Thực hiện một số công tác khác khi được Sở Y tế và Giám đốc phân công.
PHÓ GIÁM ĐỐC
BS: Trần Quang TrườngTrình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Phân công nhiệm vụ: Tham mưu, giúp cho Giám đốc Trung tâm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc rung tâm những nhiệm vụ, lĩnh vực công tác sau:
– Phụ trách chỉ đạo thực hiện một số công tác : Thống kê báo cáo, công tác xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế Dự phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án hợp tác đầu tư và tài trợ Quốc tế sau khi được phê duyệt
– Công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ Trung tâm và cán bộ tuyến dưới.
– Các hoạt động liên doanh, liên kết và hoạt động xã hội hóa Y tế Dự phòng.
– Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của Khoa Sức khỏe nghề nghiệp, phòng khám Tư vấn và điều trị dự phòng, các Chương trình mục tiêu Y tế liên quan tại các khoa phòng phụ trách.
– Tham gia chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống Dịch bệnh, thiên tai thảm họa; Công tác kết hợp quân dân y, dân quân tự vệ…
– Ký duyệt các loại văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các loại văn bản khác khi được Giám đốc ủy quyền;
– Thường kỳ báo cáo tình hình tổ chức thự hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc trung tâm tại cuộc họp BGĐ hàng tháng.
– Thực hiện một số công tác khác khi được Sở Y tế và Giám đốc phân công. Điện thoại: 0986474357        Email: truongdplc@gmail.com